1. Ga naar ‘Formulieren’ in de sidebar of plak het volgende achter je URL:
/wp-admin/admin.php?page=gf_edit_forms

2. Je kunt elk formulier bewerken, de instellingen aanpassen of de inzendingen bekijken:

3. Een formulier bewerken:

  • Je kan extra velden vanuit de rechter sidebar slepen naar links
  • Ook kan je de volgorde aanpassen door te slepen of de velden naast elkaar slepen.
  • Als je klikt op een veld kun je de instellingen voor dat veld inde rechter kolom aanpassen.
    Zoals de naam van het veld, de placeholder tekst, of het verplicht is, etc.

4. De instellingen aanpassen:
De formulierinstellingen: De algemene instellingen van het formulier, meestal hoef je daar niks mee te doen.
Bevestingen: Het bericht wat getoond wordt nadat het formulier is verstuurd, het is ook mogelijk om de gebruiker door te sturen naar een apart aangemaakte pagina.
Meldingen: Hier kun je instellen wat jij en/of een gebruiker ontvangt na het versturen van het formulier.
Persoonsgegevens: Dit gaat over de privacy en wat er met de persoonsgegevens mee gedaan wordt.

Eventueel kunnen hier nog andere items staan zoals bijvoorbeeld Mollie, PDF, Activaties, etc. Dit is afhankelijk van wat jouw site nodig hebt.