1. Ga naar ‘Weergave’ > ‘Menu’s’

2. Selecteer of maak je menu aan:

3. Maak je wijzigingen:

  • In de linkerkolom selecteer je wat je aan je menu wilt toevoegen (1 & 2)
  • Vervolgens kan de volgorde aanpassen (3)
  • Koppel het aan een menu locatie (4)
  • Sla je menu op (5)